top of page
Psychologist Session

מה היא יוגהתרפיה?

הדרך לגילוי עצמי

למרות שיכולה לעלות אסוציאציה של תנוחות יוגיות, יוגהתרפיה במהותה היא הדרך לגילוי עצמי. לימוד זה פתח בפני הבנה רחבה לגבי התנאים לבריאות שאנו שמים בחיים שלנו ואת הידע הזה אני מעבירה הלאה למטופלי בטיפולים וסדנאות

למי זה מתאים

?

לכל מי שמעוניין בשינוי בחייו  

מבחינה בריאותית :  יוגהתרפיה מקנה כלים מיטיבים להתמודדות עם בעיות הבריאות ללא תלות בגורמים טיפולים ונותנת מענה למגוון רחב של בעיות גופניות


מבחינה נפשית : ניתן להתבונן ולחקור את מצבי

ההכרה שלנו ולראות כיצד מחשבותינו משפיעות עלינו ואת משמעותם של מצבים רגשיים שאנו חווים בחיינו

במערכות היחסים כלפי עצמנו ואחרים: באמצעות יוגהתרפיה נשאל מה טבעם של היחסים בחיינו ומהם הפעולות המועילות שאנו יכולים לעשות על מנת לבנות יחסים מיטיבים עם עצמנו והסביבה 


bottom of page